Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με σκοπό την διάδοση και προβολή του Σκυριανού αλόγου καθώς και την επιτυχή επανένταξη της αρχέγονης  αυτής φυλής στον κοινωνικό ιστό ο Ιππόλυτος  αποφάσισε να διαθέσει  κάποια από τα άλογα της εκτροφής του. Οι υποψήφιοι ιδιοκτήτες θα πρέπει να είναι σε θέση να εξασφαλίσουν την ευζωία των αλόγων, να είναι σε θέση δηλαδή να παρέχουν τον απαραίτητο χώρο και την φροντίδα που απαιτείται. Προκειμένου να  είναι επιτυχημένη η  προσπάθεια αυτή ψάχνουμε γιά  ανθρώπους με διάθεση να προβάλουν πολιτιστικά το Σκυριανό αλογάκι στην περιοχή τους έτσι ώστε η προσπάθεια που ξεκίνησε η μικρή ομάδα ανθρώπων που αποτελούν τον Ιππόλυτο να συνεχιστεί και να λάβει
άλλη διάσταση. Συγκροτώντας λοιπόν μικρές αναπαραγωγικές ομάδες δύο ή τριών αλόγων μπορούμε να επιτύχουμε πιό αποτελεσματικά τόσο την διατήρησή τους όσο και την πολιτιστική προβολή τους. Οι ομάδες αυτές θα μπορούν να εμπλούτίζουν το γενετικό τους υλικό ανταλλάσοντας μεταξύ τους και καθώς τα ζώα θα πολαπλασιάζονται να δημιουργούνται νέες αντίστοιχες ομάδες εκτροφής. Ο μόνος τρόπος γιά το Σκυριανό αλογάκι είναι να περάσει σε περισσότερα χέρια. Τα χέρια αυτά όμως οφείλουν να είναι υπεύθυνα και ικανά ώστε να χειριστούν με τον ανάλογον σεβασμό αυτό το κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Γιά περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: