Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κ. Παλαόντα Πανικό γιά την ευαισθησία του και γιά την ευγενική του προσφορά υπέρ των σκοπών του Ιππόλυτου

Δεν υπάρχουν σχόλια: